کلاس رایانه

6 خرداد سال 1395
کلاس رایانه

کلاس آموزش رایانه در جهت افزایش توانمندی مددجویان برای تعدادی از مددجویان به صورت فردی با شیوه های مناسب بیماران اعصاب و روان توسط سرکار خانم فیلسرایی برگزار می گردد .

عضویت در خبرنامه