کلاس فرهنگی

6 مرداد سال 1395
کلاس فرهنگی

 در این جلسه به عوامل نشاط و آرامش معنوی، عوامل نظری(سمعی و بصری) ، عوامل مادی(خوردنی ها و نوشیدنی ها) و عوامل اعتقادی رفتاری(روانی حرکتی) پرداخته شد.

عضویت در خبرنامه