برنامه فرهنگی

15 اردیبهشت سال 1395
برنامه فرهنگی

در این جلسه که توسط سرکار خانم مستخدمین حسینی برگزار شد و در مورد آفرینش انسان جهت افزایش سطح معنوی مددجویان صحبت شد و به سوالات آنان در این خصوص پاسخ داده شد .

عضویت در خبرنامه