آموزش و مانور زلزله

3 بهمن سال 1396
آموزش و مانور زلزله

 مانور زلزله توسط مربی محترم هلال احمر سرکار خانم محمدی انجام ، و مکان های امن زمان وقوع زلزله نیز توضیح داده شد .
 

عضویت در خبرنامه