برگزاری مراسم و تقدیر از پرسنل متعهد

13 شهریور سال 1396
برگزاری مراسم و تقدیر از پرسنل متعهد

برگزاری مراسم جهت تکریم سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و بزرگداشت این روز فرخنده بهمراه تقدیر از پرسنل متعهد سیستم جهت سپاسگزاری از خدمات پرسنل مرکز

عضویت در خبرنامه