ورزش

10 خرداد سال 1396
ورزش

ورزش صبحگاهی در محوطه حیاط با پخش موزیک های ورزشی مفرح جهت تخلیه انرژی و افزایش سلامت روانی جسمانی همه روزه در مرکزانجام می شود .

عضویت در خبرنامه