نمایشگاه فرهنگسرا کومش

29 آبان سال 1396
نمایشگاه فرهنگسرا کومش

دایر کردن نمایشگاه از هنر های دستی مددجویان در فرهنگسرا کومش بمنظور افزایش اعتماد به نفس مددجویان

عضویت در خبرنامه