گروه درمانی

26 مرداد سال 1395
گروه درمانی

موضوع: نقش سلامت در زندگی مدرن
صحبت در مورد 4 جزء تندرستی و سلامت در محیط اطراف و بدنمان که عبارتند از:
1.هوا.          2. تحرک/سکون   3.خواب و بیداری    4.مواد خوراکی/آشامیدنی
در ادامه برنامه های غذایی متناسب با طبع مزاجی مددجویان و رعایت نکات بهداشتی جهت پیشگیری از عود بیماری های اعصاب مطرح شد.

عضویت در خبرنامه