گروه درمانی توانبخشی حافظه

7 شهریور سال 1396
گروه درمانی توانبخشی حافظه

آخرین جلسه حافظه و تمرکز که درمورد دوره های تمرکز و حافظه به صورت توقف اطلاعاتی گزارش و آموزش داده شده ، و مرحله پس آزمون در راستای بررسی عملکرد تغییرات آزمون و تکنیک های حافظه گرفته شد .

در این جلسات نتیجه و ارزیابی بصورت ذیل می باشد :

1) افزایش بازتوانی حافظه مددجویان

2) بررسی عملکرد حافظه مددجویان پس از اجرای تکنیک ها

3) تحلیل مشکلات حافظه برخی از مددجویان و شناسایی آسیب های مغزی

عضویت در خبرنامه