گروه درمانی مهارت های زندگی

8 دی سال 1396
گروه درمانی مهارت های زندگی

در این جلسه علاوه بر مرور نکات جلسات قبل دو تکنیک مسئله مدار و هیجان مدار به منظور راه های درمان و مدیریت استرس عنوان شد ، و روش های جدید mindfulness به عنوان یکی از راه های درمان استرس ( هیجان مدار ) با مددجویان کار شد .

عضویت در خبرنامه