گروه درمانی مهارت های زندگی

26 دی سال 1396
گروه درمانی مهارت های زندگی

در این جلسه در مورد تصمیم گیری ، مهارتهای آن ، عوامل موثر بر تصمیم گیری و انواع تصمیم گیری صحبت شد .
 

عضویت در خبرنامه