گروه درمانی مهارت های زندگی

8 اسفند سال 1396
گروه درمانی مهارت های زندگی

در این جلسه راجع به 4 نوع شخصیت منفعل ، پرخاشگر ، فریبکار و جراتمند صحبت به میان آمد ، و طی جلسه با کمک یکی از مددجویان role playing بمنظور درک بهتر مددجویان از این 4 شخصیت انجام شد و در انتها ویژگی های اصلی این 4 شخصیت به کمک مددجویان برشمرده شد .
 

عضویت در خبرنامه