گروه درمانی مهارت های زندگی

7 شهریور سال 1396
گروه درمانی مهارت های زندگی

در این جلسه مهارت همدلی و ویژگی های آن از سری مهارتهای زندگی صحبت ، و به مراحل همدلی ، تکنیک های همدلی ، کاربرد و نتایج همدلی ، موانع همدلی ، و اجزاء همدلی پرداخته شد و در انتها نیز پرسش و پاسخ توسط مددجویان انجام شد .

نتیجه و ارزیابی جلسه نیز به شرح ذیل می باشد :

با تکنیک های همدلی مثل : گوش دادن فعال ، پرهیز از قضاوت ، زبان بدن ، انعکاس احساسات و معانی آشنا شدند ، و همچنین در موانع همدلی مثل : برچسب زدن ، قضاوت و پیش داوری ، درشت نمایی و ریز نمایی ، به رخ کشیدن و مقایسه آگاه شدند و نسبت به همدلی اطلاعات مفیدی کسب کرده و در پی تغییر خود برآمدند .

عضویت در خبرنامه