کتابخوانی جمعی

20 مرداد سال 1395
کتابخوانی جمعی

در این جلسه از تک تک مددجویان خواسته شد کتاب مشخصی را به نوبت با صدایی بلند قرائت کنند و بقیه گوش بدهند,این امر علاوه بر افزایش اطلاعات و ارتقا فرهنگ کتابخوانی بین مددجویان,ب افزایش اعتماد به نفس,قدرت بیان و تمرکز آنها کمک میکند

عضویت در خبرنامه