جلسه گروهی مددکاری

7 خرداد سال 1397
جلسه گروهی مددکاری

دریافت تمامی درخواست های مددجویان حاضر در جلسه ، شرح مختصری از خدمات مددکاری (ویژه و سایر خدمات ) ، شرح مختصری از قوانین مرتبط با مددکاری ، بحث درخصوص سبد کالا و قوانین مربوط به آن
 

عضویت در خبرنامه