گروه درمانی

19 مرداد سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه راجع به چاکراه قلب و تاثیر آن در بدن ،رنگ آن ، خوراکی های موثر برآن ،تمرینات مورد نظر جهت بازکردن این چاکراه و مکان قرارگیری آن صحبت به میان آمد.

عضویت در خبرنامه