گروه درمانی

19 مرداد سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه در زمینه تغییرات روحی و اثرات تغییرات فصلی پاییز در مورد اختلال روانی افسردگی فصلی ، اضطراب به دلیل نوسانات آب و هوایی و استرس های محیطی، افزایش سودای خون و خواب آلودگی ناشی از پاییز صحبت شد و مددجویان نسبت به اختلال اضطرابشان در چند ماه اخیر به بینش رسیدند و نسبت به روش های یوگادرمانی و نوردرمانی آگاهی یافتند .

عضویت در خبرنامه