گروه درمانی

14 مرداد سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه راجع به مدیریت خشم و مهار آن مثل افزایش خودآگاهی هیجانی ، اصلاح باور های نادرست ، استفاده از روش جرات ورزانه ،شناخت حساسیت ها و تعدیل آنها و پالایش خشم انباشه شده صحبت به میان آمد .

عضویت در خبرنامه