گروه درمانی

19 مرداد سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه راجع به اضطراب و انواع آن صحبت به میان آمد . همچنین راه های درمانی اضطراب درونی و دارو درمانی توضیح داده شد و مشکلات مددجویان در قالب گروه درمانی مرتبط با موضوع بررسی شد .
 

عضویت در خبرنامه