گروه درمانی

19 مرداد سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه در مورد چاکراهای انرژی و انواع مختلف آن در بدن صحبت به میان آمد و علاوه بر بیان انواع ، شرح مکان یابی و دیدن در مورد چاکرا ریشه و خصوصیات آن و همچمنین خوراکی های مربوطه و تمرین عملی جهت بهبود وضعیت آن بحث شد .

عضویت در خبرنامه