گروه درمانی

15 مرداد سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه درباره ی وضعیت هر کدام از مددجویان گفت و گو به عمل آمد. همچنین برنامه های سال جدید و روند کلاس ها به بحث گذاشته شد.

عضویت در خبرنامه