گروه درمانی

10 آذر سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه سرکارخانم دکتر قوشچیان تکنیک های لازم  را در زمینه تفاوت اساسی بین استرس واضطراب و یکسان دانستن مسئله استرس و اضطراب به عنوان یکی از خطاهای شایع در بیماران روان برای مددجویان بیان نمودند و مددجویان نسبت به تفاوت استرس و اضظراب تفاوت های لازم را کسب نمودند .

عضویت در خبرنامه