گروه درمانی

26 آذر سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه درباره تکنیک های لازم در زمینه افزایش نشاط اجتماعی و راهکارهای لازم در زمینه کنترل تنش ها در زندگی و اجتماع توسط سرکارخانم دکتر قوشچیان صحبت به میان آمد . درانتهای این جلسه مددجویان اطلاعاتی را درباره افزایش هم اندیشی وافزایش تخلیه اجتماعی کسب کردند وهمچنین این جلسه در جهت بالا رفتن روحیه مددجویان به دلیل انتقال اطلاعات کمک شایانی را نمود .

عضویت در خبرنامه