گروه درمانی

28 آذر سال 1398
گروه درمانی

در جلسه فوق سرکار خانم دکتر قوشچیان مطالبی را در مورد مهارت های مقابله با بحران بیان فرمودند و تکنیک های لازم را در رابطه با اموزش مقابله با بحران ارائه نمودند . علاوه براین مددجویان نسبت به مقاوم سازی شخصی و تخلیه هیجانی خود در این زمینه تکنیک هایی را اموختند و اطلاعات ان ها راجع به مدیریت بحران افزایش یافت


عضویت در خبرنامه