گروه درمانی

19 مرداد سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه علاوه بر یادآوری و توضیحات مختصر در رابطه با جلسات قبل ، در مورد انواع روش های درمان استرس و دو نوع رویکرد قابل استفاده از جمله رویکرد مسئله مدار و رویکرد هیجان مدار صحبت به میان آمد علاوه بر آن مددجویان نسبت به تمرینات mindfulness آگاهی یافتند .

عضویت در خبرنامه