گروه درمانی

15 مرداد سال 1398
گروه درمانی

گفتگو و تبریک سال نو به مددجویان توسط ریاست محترم مرکز سرکار خانم دکتر قوشچیان. همچین توصیف ماه شعبان به همراه ویژگی های مهم این ماه، صحبت در زمینه سبک زندگی مرتبط با سلامت و ابعاد زندگی و تندرستی، همین طور تبریک هفته سلامت توسط ایشان.

 

انواع سلامت شامل؛ سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی می شود.

عضویت در خبرنامه