گروه درمانی

17 شهریور سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه راجع به موضوع کلی اعتماد به نفس ، معنای لغوی ان و ویژگی افراد دارای اعتماد به نفس بالا و پایین و کاذب صحبت به میان امد بعلاوه عوامل موثر در ایجاد اعتماد به نفس به اشتراک گذاشته شد

عضویت در خبرنامه