گروه درمانی

14 مهر سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه راجع به دغدغه های زندگی امروز و انواع وسواس از جمله وسواس فکری و وسواس عملی صحبت به میان امد و راجع به روش های درمان ocd و انواع ان در زمینه عملی از جمله وسواس شست و شو ، وسواس چک کردن ، وسواس نظم و ترتیب و وسواس احتکار وعوامل به وجود اورنده ان صحبت به میان امد

عضویت در خبرنامه