گروه درمانی توانبخشی حافظه

10 خرداد سال 1396
گروه درمانی توانبخشی حافظه

در این جلسه سرکار خانم دکتر قوشچیان به ارائه تکنیک های تقویت سوم حافظه ، 1 - تنفس دیاگرامی 2 - تمرکز حواس - 3 - تمرکز بویایی و اجرای درست تکنیک ها در زندگی روزمره پرداخته شد .

عضویت در خبرنامه