کلاس فرهنگی

20 آذر سال 1395
کلاس فرهنگی

در این جلسه در مورد خمس و زکات صحبت شد .

عضویت در خبرنامه