کلاس فرهنگی

29 دی سال 1395
کلاس فرهنگی

در این جلسه در مورد خودسازی و هم قدم شدن با یاران امام زمان (عج) صحبت شد .

عضویت در خبرنامه