برد

2 آبان سال 1395
برد

این برد صرفا جهت اطلاع رسانی به مددجویان  وارائه پند ها و اذکار طراحی شده که به صورت ماهانه تنظیم می شود .

عضویت در خبرنامه