برگزاری جلسه توجیهی برای مددجویان

7 مرداد سال 1395
برگزاری جلسه توجیهی برای مددجویان

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ارائه قوانين و تذكرات لازم به مددجويان درخصوص حضور درمركز توسط خانم سفيديان مدير اجرايي مركز و توزيع فرمهاي تعهد حضور و رضايت نامه سرپرست در بين مددجويان و توضيح درخصوص نحوه پركردن آنها

عضویت در خبرنامه