جلسه سبک زندگی خانم دکتر قوشچیان (بخش 13)

24 آبان سال 1395
جلسه سبک زندگی خانم دکتر قوشچیان (بخش 13)

در این جلسه حکایت های پند آموز در حوزه احترام به نفس ، تشکر از نعمت های خداوند ، هدیه ای پر محبت به دیگران به صورت انفاق از کار ها و تجارب خویش . افزایش انرژی مثبت مددجویان از طریق تخلیه هیجانی درست و انتقال تجارب صحبت شد .

عضویت در خبرنامه