جلسه سبک زندگی خانم دکتر قوشچیان (بخش 15)

22 آذر سال 1395
جلسه سبک زندگی خانم دکتر قوشچیان (بخش 15)

این جلسه براساس تقاضای مددجویان ، تکنیک های تقویت حافظه و جلوگیری آلزایمر ارائه و راهکارهای پیشگیری از کندی حافظه راهکارهای تغذیه ، ورزش و فعالیت های حرکتی / هوازی ، روابط اجتماعی گسترده ، حل فعالیت های فکری / مغزی ( حل مسئله ) ، حیطه روان جهت کنترل و مدیریت استرس برگزار شد .

عضویت در خبرنامه