جلسه سبک زندگی خانم دکتر قوشچیان (بخش 18)

2 بهمن سال 1395
جلسه سبک زندگی خانم دکتر قوشچیان (بخش 18)

دراین جلسه مباحث سبک زندگی جمع بندی شد ، و در آخر مراسم تقدیر از مددجویان فعال در برنامه با اهداء هدایا متناسب با سبک زندگی سالم برگزار شد .

عضویت در خبرنامه