جلسه سبک زندگی خانم دکتر قوشچیان (بخش 22 )

9 اسفند سال 1395
جلسه سبک زندگی خانم دکتر قوشچیان (بخش 22 )

در این جلسه در مورد دلایل اساسی بیماری بر مبنای طب سنتی اسلامی از جمله : 1) عدم تنوع غذایی 2) عدم الگوی صحیح تغذیه 3) تغیرات شیمیایی و ژنتیکی میوه ها 4) عدم اطلاعات علمی درست از تغذیه مناسب صحبت شد . همچنین حکایت های پند آموز از کتاب ، پندهای قند پهلو جهت آگاهی دادن مددجو نیز ارائه گردید .

عضویت در خبرنامه