جلسه توجیهی مسئول فنی محترم با مددجویان

26 تیر سال 1396
جلسه توجیهی مسئول فنی محترم با مددجویان

 جلسه توجیهی بمنظور هماهنگی و برنامه ریزی کلاسها و گرفتن تعهد جهت حضور فعال مددجویان برگزار و همچنین در آخر ، جلسه پرسش و پاسخ مددجویان با مسئول فنی و روانشناس محترم مرکز سرکار خانم دکتر قوشچیان جهت افزایش انگیزش و حل مشکلات مددجویان نیز انجام شد .

عضویت در خبرنامه