دیدار با سرپرست مددجویان

18 مرداد سال 1395
دیدار با سرپرست مددجویان

دیدار سرپرست مددجویان با مدیریت مرکز جهت بررسی مشکلات آنها و ارایه دستورات لازم در این خصوص

عضویت در خبرنامه