ورزش صبحگاهی

17 شهریور سال 1398
ورزش صبحگاهی

در ابتدا با مددجویان تمرینات گرم کننده برای امادگی بدن کارشد و در مرحله ی بعد با ان ها پیلاتس تمرین شد

عضویت در خبرنامه