کنفرانس پرستاری

18 دی سال 1396
کنفرانس پرستاری

کنفرانس پرستاری با موضوع وسواس برگزار ، و در پایان نیز در مورد تشخیص بیماری و راه های کنترل و درمان آن صحبت شد .

عضویت در خبرنامه