کنفرانس پرستاری

11 خرداد سال 1396
کنفرانس پرستاری

در این جلسه در مورد بهداشت دهان و دندان توضیحات لازم در حد ادراک مددجویان بیان شد . دلایل پوسیدگی دهان و دندان بررسی شدند . به پرسش ها و ابهامات مددجویان پاسخ های لازم داده شد و توصیه های بهداشتی و مراقبتی لازم به مددجویان داده شد .

عضویت در خبرنامه