کنفرانس پرستاری

18 خرداد سال 1396
کنفرانس پرستاری

در این جلسه در مورد تب کنگو توضیحات لازم در سطح ادراک مددجویان بیان شد . دلایل ایجاد و پیشگیری از بیماری بررسی شدند . به پرسش ها و ابهامات مددجویان پاسخ های لازم داده شد و توصیه های بهداشتی و مراقبتی لازم به مددجویان داده شد .

عضویت در خبرنامه