کنفرانس پرستاری

23 مرداد سال 1396
کنفرانس پرستاری

این جلسه که با حضور مددجویان برگزار شد و در مورد فواید اهدای خون و رازهای جوانی و زیبایی توضیحات لازم در توان ادراک مددجویان داده شد و دلایل ایجاد و پیشگیری از آن بررسی شد . به پرسش ها و ابهامات مددجویان پاسخ های لازم داده شد و توصیه های بهداشتی - مراقبتی لازم به مددجویان داده شد .
 

عضویت در خبرنامه