کنفرانس پرستاری

8 شهریور سال 1396
کنفرانس پرستاری

در این جلسه در مورد روش های کاهش وزن و تناسب اندام توضیحات لازم در توان ادراک مددجویان بیان ، و دلایل ایجاد پیشگیری از آن بررسی شد . در پایان نیز به ابهامات مددجویان و توصیه های بهداشتی مراقبتی نیز پاسخ داده شد .

 

عضویت در خبرنامه