کنفرانس پرستاری

30 آبان سال 1396
کنفرانس پرستاری

کنفرانس پرستاری با موضوع بیماری گال و راه های انتقال بیماری برگزار ، و در پایان نیز در مورد تشخیص بیماری ، راه های درمان آن نیز صحبت شد .
 

عضویت در خبرنامه