کنفرانس پرستاری

3 اردیبهشت سال 1397
کنفرانس پرستاری

 در این جلسه از کنفرانس پرستاری در مورد واریس و علل ایجاد آن ، و روشهای درمان متناسب با آن صحبت شد ، در پایان نیز به پرسش ها و ابهامات مددجویان در خصوص روشهای مراقبتی بهداشتی نیز پاسخ داده شد .

عضویت در خبرنامه