کنفرانس پرستاری

19 تیر سال 1397
کنفرانس پرستاری

در این جلسه از کنفرانس پرستاری در مورد فشار خون بالا و علل ایجاد آن توضیحاتی در توان ادراک مددجویان بیان و در مورد روش های درمانی متناسب با آن صحبت شد .

عضویت در خبرنامه