کنفرانس پرستاری

3 مرداد سال 1397
کنفرانس پرستاری

در این جلسه در مورد بیماری پارکینسون و علل ایجاد آن توضیحات لازم در توان ادراک مددجویان بیان ، و دلایل ایجاد گسترش بیماری و روش های درمانی - حمایتی مناسب با آن بررسی شدند ، همچنین به پرسش ها و ابهامات مددجویان پاسخ های لازم داده شد و توصیه های بهداشتی - مراقبتی لازم به مددجویان نیز ارائه شد .

عضویت در خبرنامه