کنفرانس پرستاری

11 مهر سال 1397
کنفرانس پرستاری

در این جلسه در مورد اختلال خواب علل و درمان آن توضیح داده ، و دلایل ایجاد و گسترش بی خوابی ، روش های درمانی/حمایتی متناسب با آن بررسی شدند ، و به پرسش های مددجویان پاسخ داده شد .
 

عضویت در خبرنامه